juridische-dienstverlening

Overeenkomsten

Om van een rechtsgeldige overeenkomst te kunnen spreken, moet er voor een groot aantal soorten overeenkomsten worden voldaan aan in de wet opgenomen regels. Een deel van deze regels zijn bedoeld voor de situatie dat de partijen daar niets over hebben afgesproken. Als het ware vullen de bepalingen de gaten in het contract op. Daarnaast zijn er ook regels waar je niet van mag afwijken. Dan spreken we van dingend recht. Minimumloon is hier een voorbeeld van. 

Rechten consument aankoop

Reclame

Juridische tools

Transitievergoeding berekenen

Juridische diensten

Om een werknemer te kunnen ontslaan, moet je eerst een ontslagbrief van het UWV ontvangen. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het stoppen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige uitkeringen. Als je deze brief hebt ontvangen, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Legal scan

Jurist arbeidsrecht

Gratis adverteren

Kowika - Gratis adverteren!

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.

Voordeel van een legal scan

Verwerkingsregister opstellen

Verwerkingsregister laten maken

Ontslagprocedure UWV

sdga

Legal scan

Juridisch bedrijfsadviseur

Datum laatste wijziging: 24-12-2023

Aanmaakdatum: 24-12-2023

Rubrieken: 6

Links: 12